PhD projects completed within QLVL

PhDs presented in Leuven

(2014) Dirk De Hertog
TermWise Xtract: Automatic Term Extraction Applied to the Legal Domain
Supervisors: Dirk Speelman / Hendrik Kockaert

(2013) Eline Zenner
Cognitive Contact Linguistics : The macro, meso and micro influence of English on Dutch
Supervisors: Dirk Geeraerts / Dirk Speelman

(2013) Alena Anishchanka
Seeing it in color : A usage-based analysis of color names in advertising
Supervisors: Dirk Geeraerts / Dirk Speelman

(2013) Weiwei Zhang
Variation in Metonymy : A Corpus-based Cognitive Linguistic Approach
Supervisors: Dirk Geeraerts / Dirk Speelman

(2012) Tom Ruette
Aggregating Lexical Variation. Towards large-scale lexical lectometry.
Supervisors: Dirk Speelman / Dirk Geeraerts

(2011) Natalia Levishina
A Usage-Based Study of Dutch Causative Constructions with doen and laten
Supervisors: Dirk Geeraerts / Dirk Speelman

(2010) Leen Impe
Mutual intelligibility of national and regional varieties of Dutch in the Low Countries
Supervisors: Dirk Geeraerts / Dirk Speelman

(2010) Yves Peirsman
Crossing Corpora. Modelling Semantic Similarity across Languages and Lects
Supervisors: Dirk Geeraerts / Dirk Speelman

(2008) Annelies Bloem
Et pource dit ausy Ypocras que u prin tans les melancolies se esmoevent. L'évolution sémantico-syntaxique des verbes mouvoir et émouvoir.
Supervisors: Michèle Goyens / Dirk Geeraerts

(2008) Koen Plevoets
Tussen spreek- en standaardtaal. Een corpusgebaseerd onderzoek naar de situationele, regionale en sociale verspreiding van enkele morfosyntactische verschijnselen uit het gesproken Belgisch-Nederlands
Supervisors: Dirk Geeraerts / Dirk Speelman

(2007) Dylan Glynn
Mapping Meaning. Towards a usage-based methodoloy in Cognitive Semantics
Supervisors: Dirk Geeraerts / Dirk Speelman

(2007) Sofie Van Gijsel
A corpus linguistic, sociovariational analysis of lexical richness
Supervisors: Dirk Geeraerts / Dirk Speelman

(2007) Caroline Gevaert
The history of ANGER: the lexical field of ANGER from Old to Early Modern English.
Full text: http://hdl.handle.net/1979/893
Supervisors: Dirk Geeraerts / Xavier Dekeyser

(2006) Stefania Marzo
Parlano diverso... L'italiano parlato in Limburgo: uno studio variazionale e corpus based.
Supervisors: Serge Vanvolsem / Stefan Grondelaers

(2006) Ann Bertels
Polysemy in a technical lexicon. A quantitative study.
Supervisors: Béatrice Lamiroy / Dirk Geeraerts

(2005) Kris Heylen
Zur Abfolge (pro)nominaler Satzglieder im Deutschen. Eine korpusbasierte Analyse der relativen Abfolge von nominalem Subjekt und pronominalem Objekt im Mittelfeld.
Supervisors: Luk Draye / Dirk Speelman

(2005) José Tummers
Het naakt(e) adjectief: een kwantitatief-empirisch onderzoek naar de buigingsvariatie bij neutra in het Nederlands.
Supervisors: Dirk Geeraerts / Dirk Speelman

(2005) Gert De Sutter
Rood, groen, corpus! Een taalgebruiksgebaseerde analyse van woordvolgordevariatie in tweeledige werkwoordelijke eindgroepen.
Supervisors: Dirk Geeraerts / Dirk Speelman

(2000) Pierre van Hecke
'Koppig als een koe is Israël, en Jhwh zou het moeten weiden als een schaap in het open veld ?'. Een cognitief-linguïstische analyse van de religieuze pastorale metaforiek in de Hebreeuwse bijbel.
Supervisors: Anton Schoors / Dirk Geeraerts

(2000) Stefan Grondelaers
De distributie van niet-anaforisch er buiten de eerste zinplaats : Sociolexicologische, functionele en psycholinguïstische aspecten van er’s status als presentatief signaal.
Supervisor: Dirk Geeraerts

(1998) Rita Temmerman
Mapping, splicing, sequencing. Nieuwe begrippen en neoniemen in de recombinant-DNA-technologie.
Supervisor: Dirk Geeraerts

(1998) Peter Bakema
Het verkleinwoord in het Nederlands vanuit cognitief perspectief.
Supervisor: Dirk Geeraerts

(1997) Dirk Speelman
Abundantia verborum: a computer tool for carrying out corpus-based linguistic case studies.
Supervisor: Dirk Geeraerts

(1997) Kurt Feyaerts
Die Bedeutung der Metonymie als konzeptuellen Strukturprinzips : eine kognitiv-semantische Analyse deutscher Dummheitsausdrücke.
Supervisors: Dirk Geeraerts / Luk Draye

(1996) Maarten Lemmens
A semasiological and onomasiological analysis of the lexical field of Eng. kill and die.
Supervisors: Dirk Geeraerts / Brygida Rudzka-Ostyn

External PhDs

In a number of cases, members of the QLVL team acted as co-promotors of PhDs presented at other universities.

(2013) Costanza Asnaghi
An Analysis of Regional Lexical Variation in California English Using Site-Restricted Web Searches
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Italy / KU Leuven
Supervisors: Dirk Speelman / Jack Grieve

(1997) Augusto Soares da Silva
A semântica de deixar
Universidade Católica Portuguesa, Braga
Supervisors: José Herculano de Carvalho / Dirk Geeraerts

(1997) Arie van der Stoep
Over de herkomst van het woord damspel
Rijksuniversiteit Leiden, Nederland
Supervisors: Cor van Bree / Dirk Geeraerts